2023 Mali Yılı İçin Sözleşme Yenilemeyecek 4924'lü Personel
27 Aralık 2023

       4924 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin mali yıl sonunda hizmet sözleşmesini yenilemek istememeleri halinde, haklarında uygulanacak fesih hükümleri Devlet Personel Başkanlığının 03.07.2015 tarih ve 31292642-045.00-E.4590 sayılı yazıları ile “…Sözleşmeli personelin  sözleşmenin bitiminden en geç bir ay önceden yazılı olarak sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirmesi durumunda 4924 sayılı Kanunun 7' nci maddesinde belirtilen fesih hükümlerinin uygulanmayacağı ve Sözleşmeli personelin sözleşmenin bitiminden bir aydan daha az bir süre kaldığında sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirmesi ya da yeni mali yılın başlangıcında hizmet sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde ilgili personel hakkında 4924 sayılı Kanunun 7' nci maddesinde belirtilen fesih hükümlerinin uygulanmayacağı,” mütalaa edildiği bildirilmiştir.


       Yukarıda belirtilen görüş yazısı doğrultusunda yeni mali yılda sözleşme yenilemeyerek kadrolu görevine dönmek isteyen veya görevinden ayrılmak isteyen personelin, en geç 30 Kasım (dahil) tarihine kadar kadro görev yerine dilekçe vermesi (dilekçeler kadro görev yerlerince mutlaka 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında evrak kayıttan geçirilmesi gerekmektedir.) gerekmekte olup, dilekçe örneklerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Dilekçe Örnekleri