Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
26 Aralık 2023

Evde Sağlık Hizmeti Nedir?

Evde sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi sürecinde, evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere kronik hastalık takibi veya herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi; muayene, tetkik, tahlil, tedavi sürecinde sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini kapsayacak şekilde ev ortamında sağlık hizmetinin sunulmasıdır.

İlk Başvuru Nasıl Yapılır?

444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri ulusal çağrı merkezine Hasta T.C. Kimlik No, Adres ve Telefon bilgileri paylaşılarak yapılır.

Evde Sağlık Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?

 • Yatağa Bağımlı Hastalar
 • KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
 • Düşkünlük meydana gelmiş yatağa bağımlı kanser hastaları
 • İleri derecedeki kas hastaları
 • Yatağa bağımlı olup; Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri'ne ihtiyacı olan hastalara verilen hizmetlerdir.

Hasta Kabul ve Muayene Süreci

Ev ziyaretine giden Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastayı değerlendirir ve hastanın Evde Sağlık Hizmeti alıp alamayacağına karar verir. Hasta ve yakını bilgilendirilir. Hasta Evde Sağlık Hizmeti almaya uygunsa ilerleyen süreç hakkında ekip tarafından bilgi verilir. Evde sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine ilk muayenede evde sağlık hizmetleri rıza belgesi okutulup imzalattırılıyor.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir?

 • Hastanın evde günlük yaşam aktivitelerinin devam ettirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlar.
 • Hastanın gereken tedavi ve bakımının kendi ev ortamında yapılması hastane ortamında yaşadığı stresin ortadan kalkmasını sağlar.
 • Hastane enfeksiyonları riskini azaltır.
 • Yüksek hastane maliyetini azaltır.
 • Tedavi ve tetkik için ulaşım maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.
 • Hastanın Takip ve Tedavisi


Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya belirlenen tanı ve tedavi planı doğrultusunda hastanın takip, tedavi ve nakil işlemleri gerçekleştirilir.

Hastanın Nakil Süreci

Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezine; 0442 242 00 70 / 0442 243 00 70 numaralı telefonları tuşlayıp ulaşılarak nakil hizmetinden yararlanılır.

Evde Sağlık Hizmetleri Hangi Durumlarda Sonlandırılır?


 • Evde Sağlık Hizmeti sunulan hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması
 • Tedavinin belli bir aşamadan sonra sağlık personeli olmadan sürdürülebilir hale gelmesi
 • Evde Sağlık Hizmeti sunulan hastanın, sağlık kurumuna yatırılarak tedavi olmasını gerektiren tıbbi endikasyon oluşması
 • Hasta veya yakınları tarafından hizmetin sonlandırılmasının talebi
 • Evde Sağlık Hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi
 • Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde hizmetin faydası sorumlu tabip tarafından sorgulanır ve komisyon kararı ile hizmetin sonlandırılmasına karar verebilir.


ERZURUM İLİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ