İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
12 Temmuz 2024Fatih TURAN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü


  > İhtiyaç Tespit Komisyonu (Genel Alımlar)
  > İnsan Kaynakları - Tüm Personel Özlük ve Mali İşler
  > Mutemetlik Birimi
  > İstatistik-Arşiv-Evrak Kayıt- Yazı İşleri
  > AR-GE / Sağlık Turizmi Mali İşler
  > Basın Yayın
  > Kamu Zararları Takibi
  > Tıbbi Sekreterler