Basın Yayın Bürosu
12 Mayıs 2022

BASIN YAYIN VE İLETİŞİM BÜROSU

Hastanemizin, sağlık alanında ki çalışmalarını anlatmak ve bu bağlamda gerek yurt içi, gerekse yurt dışı tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Basın Yayın Büromuzda, bilimsel alanda, hastanemizin katkılarını kamuoyu ile görüntülü ve yazılı tüm olanaklar kullanılarak, etkin bir biçimde paylaşma ilkesi benimsenmiştir.


Bu doğrultuda, basın yayın organlarının hastanemizden, kaliteli ve doğru haber akışını sağlamaları amacıyla hizmet verilmektedir.


Hastanemiz Basın Yayın ve İletişim danışmanlığını EMRAH İSPİRLİ yürütmektedir.


BASIN YAYIN TALİMATI

-Hastanelerle ilgili mevzuatı takip ederek, mevzuat değişiklikleri konusunda hastane başhekimini, hastane idaresini ve personelini bilgilendirmek,
-Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak, başhekimin bilgisine sunmak,
-Hastanemiz tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişim kurmak,
-Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırlanan basın bülteni ve gazete ilanlarının bu kurumlara verilmesini sağlamak,
-Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek hastanenin leh veya aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak hastane ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak Hastane başhekimine düzenli olarak rapor vermek,
-Başhekimin düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapmak,
-Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapmak ve yaptırmak,
-Hastanenin medya ile gerçekleşecek randevularını ayarlamak
-Hastanemiz web sitesi için gerekli olan görüntülü veya görüntüsüz haberleri hazırlatıp bilgi işlem birimi ile koordinasyon halinde sitenin günceliğini sağlatmak,
-Hastanenin hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,
-Hastane yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu misyon ve vizyonun halka benimsetilmesi için çalışmalar yapmak,
-Hastanenin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, duyurular yapılmasını sağlamak,
-Hastane birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberleri cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesini sağlamak,
-Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, bu hizmetle ilgili olarak görevlendirmeler yapmak.