Acil Tıp
26 Aralık 2023

acilservis.jpg

Acil Tıp


Hastanemiz Acil Tıp Kliniğimizde haftada  7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Acil servisin yoğunluğu ve buraya gelen hastaların komplike hastalar olması nedeniyle, hastalarımızın acile ilk geliş anında, vakit kaybını asgari seviyeye indirmek amacıyla yapılan fiziki düzenlemeler ve altyapı çalışmaları son sistem olarak dizayn edilmiştir.

Acil servise gelen hastaların, psikolojik durumları göz önünde tutularak, hastaların tüm işlemlerinin veri hazırlama elemanları tarafından yapılması sağlanmıştır.

Hastaların tedavileri acil servisimizde devam ederken, bu süre boyunca hasta yakınlarının rahat bir ortamda dinlenmelerini sağlamak amacıyla, LCD ekran televizyon ve konforlu oturma gruplarının yer aldığı bekleme salonları oluşturularak, hizmete sunulmuştur.

Acil servisimize kabul edilen hastanın, Triyaj Odası adını verdiğimiz bölümde ilk değerlendirilmesi nöbetçi doktorlarımız tarafından yapıldıktan sonra, resmi evrak ile ilgili hasta kayıt işlemleri, hasta kayıt bölümümüzdeki görevli memurlar tarafından yapılmaktadır. Tıbbi kayıt ise, acil tıp teknisyenleri tarafından yapılmaktadır.
İlk değerlendirme sonrası basit tıbbi müdahale alması gereken hastalara, nöbetçi hemşireler tarafından bu tedavi uygulanmaktadır.
Hastaların ultrasonografi ile değerlendirildiği, ultrason odası acil servis departmanımız da hizmet vermektedir. Bu odada tam teşekküllü ultrason cihazı, fast tipi hasta başı ultrason cihazı bulunmaktadır.
Aktif kanamalı yaralanması olan hastaların, basit cerrahi müdahalelerini yapmak veya kanama kontrolünü sağlamak amacıyla, cerrahi müdahale odamız bulunmaktadır. Burada, hekimlerimiz ve deneyimli sağlık personelimiz tarafından, ilk müdahale sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır.

Acil servis bünyemizde hizmet veren tüm bu ünitelere ilave olarak, bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşıyan hastaların, diğer hastalardan izole olarak değerlendirildiği ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitimli personel tarafından tıbbi müdahalelerin yapıldığı, enfeksiyon odamız bulunmaktadır.
Acil yaşamsal destek gereken hastalar, triyaj ünitesine dahi almadan ileri yaşam desteği açısından tam teşekküllü Resüsitasyon Birimi’ne alınarak, gerekli tıbbi müdahale yapılmaktadır. Hızlı resüsitasyon gerektiren majör travma ve medikal hastaların, ilk müdahalesi burada yapılmaktadır. Lokal anestezi ile yapılabilecek kesilerin süture edilmesi, sütur alınması, daha önceden müdahalesi servisimizde yapılmış hastaların pansumanı ile diğer tüm pansumanlar ve gerekli durumlarda travmalı hastalara atel bu kısımda uygulanmaktadır.
Müdahalesi yapılan hastalarımız 10’ar yataklı Travma Müşahade ya da Dahili Müşahade Odalarına kabul edilerek, sorumlu hemşire ve diğer sağlık personeli tarafından takip edilmektedir.
Şikayeti giderilen hastalar, uygun tedavi ve poliklinik başvuruları önerilerek, taburcu edilmektedir.
Hasta nakli için, tam teşekküllü kara ambulansı ve ambulans helikopter, acil servisimiz bünyesinde hizmet vermektedir.
Acil Servisimizde hastaların tahlil ve tetkikleri en ileri digital ortamlarda yapılmaktadır. Buna yardım amaçlı olarak pünomatik sistem adını verdiğimiz sistem hastanemiz ve acil servisimiz bünyesinde hizmet vermektedir.
Hizmet içi eğitim verdiğimiz, çok amaçlı eğitim salonu yine acil servisimiz bünyesinde bulunmaktadır. Yapılan eğitimlerle, hizmet kalitemizin artırılması amaçlanmaktadır.
Acil servisimize başvuran anstabil hastaların, takip ve tedavisi Acil Tıp Uzmanımız tarafından yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’mızın çalışmaları ve talimatları doğrultusunda başlatılan branş nöbetleri, hastanemizin acil servisinde de tutulmaktadır. Dahili ve cerrahi branşlardaki doktorlarımız, 24 saat hizmet vermektedirler.
Gerek il sınırlarından, gerekse bölgede ki diğer yerleşim birimlerinden gelen hastaların yoğunluğu, hastanemizin şehirlerarası karayolu üzerinde kavşak noktada bulunuyor olması, Acil Servisimizin sorumluluğunu artırmaktadır.
Acil Servis, Ameliyathaneler ve Yoğun Bakım Ünitemizin aynı katta hizmet veriyor olması, Acil Servisimizin daha aktif ve kusursuz çalışmasını sağlanmaktadır.

Çocuk Acil

Gerek çocuk hastalarımızın, gerekse erişkin hastalarımızın acil servis hizmetlerinden en güzel şekilde faydalanabilmesi için, Acil Servis bölümünde ayrı bir birim olarak, Çocuk Acil Servisi oluşturduk. Çocuk Acil Servisimizde, ilk müdahale odamız ve müşahade odalarımız bulunmaktadır. Son sistem hareketli yataklar konulan servisimizde, defüglatör, EKG, oksimetre, pompa ayar seti, nebülizatör cihazı, soğuk buhar cihazı, aspiratör seti ve diğer yardımcı tıbbi cihazlarla hizmet sunmaktayız.

Çocuk acil polikliniğimizde 15 yaş ve altı dahili çocuk hastalıkların muayenesi ve tedavisi yapılmaktadır. Travmalar, kazalar, düşmeler, aktif burun kanaması, kulağa, göze ve buruna kaçan yabancı cisimler, yabancı cisim aspirasyonları, her türlü yanık (elektrik çarpması yanıkları dahil) ile başvuran çocuk hastalarımız ise Büyük Acil Servisimizde daha önce yapılan kabul ve konsültasyon zincirine tabidirler. Çocuk acil polikliniğimizde; hasta muayenesi, acil müdahaleler, mide lavajı, soğuk buhar, ventolin inhalasyonu, enjeksiyon, damar yolu açılması, gerekli hastaların kısa süreli müşahade altına alınıp izlenmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Çocuk Acil Servisimizde 24 saat kesintisiz hizmet sunulmaktadır.