Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz
26 Aralık 2023

amac_hedef.png

Yüksek nitelikli hasta bakım ve tedavi hizmetlerini uygun maliyetle üreterek hastaların hizmetine sunmak, hizmet sunumunda kaliteye önem vererek hasta ve  çalışanların memnuniyetini sağlamak amacı ile; en ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı, mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.


Ayrıca tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek nitelikli uzman hekim yetiştirmek, bu eğitimi sağlayacak ve konusu ile ilgili araştırmalar yapacak akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlamak, ülkemizde evrensel düzeyde sağlık hizmetleri vermek kurumumuzun en temel hedeflerindendir.