Hasta Hakları Birimi
15 Aralık 2021

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta İletişim Birimi, sağlık hizmetinin sunulması sırasında sorunla karşılaşan hasta ve/veya hasta yakınlarına yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Hasta İletişim Biriminde hastaneden hizmet almakta olan hasta ve/veya hasta yakınlarının sorunları dinlenir, değerlendirilir ve sorunlarının çözümü için katkıda bulunulmaya çalışılır.

Hasta İletişim Birimi, hastanemizin zemin katında hizmet vermektedir.


Sağlık hizmeti alan hastaların uyması gereken kurallar;

 1. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 2. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 3. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 4. Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 5. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 6. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 7. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

* Geniş bilgi için 08.05.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe başvurabilirsiniz.

Hastanemiz, hastalarımızın iyileşme süresini kısaltmak, refakatçi ve ziyaretçilerimizi enfeksiyonlardan korumak ve daha konforlu bir bakım sağlayabilmek için bazı düzenlemelerde bulunmuştur.

 1. Hastanemiz ziyaret saatleri her gün saat 12.30 ile 13.30 ve 19.00 ile 20.00 saatleri arasındadır.
 2. Hastaneye çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur. 12 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.
 3. Hastamızın sağlığı açısından sakınca doğurabilecek durumlarda, ziyaret ilgili hekimin iznine bağlıdır.
 4. Yoğun bakım bölümlerinde ziyarete kesinlikle izin verilmemektedir. Yoğun bakım bölümünün hasta yakını bilgilendirmesi her gün saat 14.00 ile 15.00 arası ilgili doktor tarafından yapılmaktadır.
 5. Hastaneye dışarıdan yiyecek, içecek getirmek hastalarımızın sağlığı açısından yasaktır.
 6. 4207 Sayılı Kanun gereğince hastanemizde sigara içmek yasaktır. Yasaya uymayanlar hakkında 4207 Sayılı Kanuna göre para cezası uygulanacaktır.
 7. Sigara içtiğiniz zaman genel sağlık sorunlarına yol açmasının yanı sıra size yapılacak olan kalp ve damar cerrahi ameliyatının sonuçları olumsuz yönde etkileneceğinden, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde kesinlikle sigara içmeyiniz. Aksi halde ameliyatınız yapılamayabilir veya ameliyat sonrası dönemde problemle karşılaşabilirsiniz.
 8. Refakatçiler, hastanemizin vereceği refakatçi kartını taşımak, kurumumuzca istenildiği takdirde kartı göstermek mecburiyetindedirler.
 9. Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda refakatçi kartının mutlaka servis hemşiresine teslim edilmesi gerekmektedir.
 10. Yatış sırasında her türlü değerli eşyaların hasta tarafından, kendi yakınına teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir olanağı olmayan hastalar, servis hemşiresinin de imzaladığı tutanak karşılığında eşyalarını hastanemiz güvenlik birimine emanet edebilmektedirler.
 11. Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü sorularınızı, hastanız/hastalığınız hakkında öğrenmek istediğiniz her türlü bilgi için hekim ve hemşirenize başvurabilirsiniz.
 12. Odanızın telefon numarası odanızdaki telefonun üzerine yazılıdır. Yakınlarınıza bildirmeniz halinde doğrudan aranabilirsiniz.
 13. Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi, zemin katta bulacağınız Hasta İletişim Birimine yapabilirsiniz.
 14. Sosyal, ekonomik, psikolojik, ailesel konular ile ilgili görüşmek için zemin katta bulunan Sosyal Hizmet Birimine başvurabilirsiniz.
 15. Hastane yönetmelik ve hükümlerine uymayan; binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan hasta ve yakınlarından verdikleri zarar geri istenebilir.