Acil Sağlık Hizmetleri
26 Aralık 2023

Acil Sağlık Hizmetleri

Acil sağlık hizmetlerimiz üç bölümden oluşmaktadır.

  1. Yetişkin Acil
  2. Çocuk Acil
  3. Kadın Doğum Acil

İçerisinde aşağıda sıralanan alanlar bulunmaktadır.


TRİAJ

Acil servise müracaat eden tüm hastaların aciliyet değerlendirmesinin yapıldığı, vital bulgularının alındığı, hastaların sarı, kırmızı ve yeşil odalara yönlendirildikleri bölümdür. Acil Servise başvuran hastaların triaj sınıflandırılmasındaki kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi yapılır.


YEŞİL ALAN

Vital bulguları stabil olan, hayatı tehdit eden sağlık sorunu bulunmayan, Sağlık Bakanlığı’ nın ve Uluslararası triaj kategorisinde yeşil olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.


SARI ALAN (MUAYENE ODASI)

Triaj tarafından sarı olarak kodlanan, tetkik edilmesi gereken ancak yaşamı tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı’ nın ve Uluslararası triaj kategorisinde sarı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.


KIRMIZI ALAN( ACİL CPR ODASI )

Durumu stabil olmayan, yaşamı tehdit eden, acil olarak müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan Sağlık Bakanlığı’ nın ve Uluslararası triaj kategorisinde kırmızı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.


MÜŞAHEDE ODASI

Hekim değerlendirmesi sonrasında gözlem altında tutulmasına karar verilen hastalar bu odaya yönlendirilir. Tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.


CERRAHİ MÜDAHALE ( TRAVMA) ODASI(Yetişkin Acil):

Küçük cerrahi müdahale ve cerrahi pansuman işlemi gerektiren hastaların yönlendirildiği birimdir.


ENJEKSİYON ODASI

Enjeksiyon uygulamasının yapıldığı alandır.


ALÇI ODASI

Atel veya alçı işlemi yapılması gereken hastaların yönlendirildiği birimdir.


ACİL LABORATUVARI

Acil serviste alınan kan örnekler pnömötik sistemle gönderildiği alandır. Acil laboratuvar sonuçları Test Çalışma Süreleri Bilgilendirme Broşüründe belirtilen zamanlarda test edilmektedir.


ACİL RÖNTGEN/TOMOGRAFİ

Acil Servise başvuran hastalarının radyolojik tetkiklerinin yapıldığı birimdir.


KBRN ÜNİTESİ

Kimyasal,biyolojik,radyolojik,nükleer yaralanmalarda arındırma işlemi ve müdahale yapılması için oluşturulan alandır.7/24 açıktır.