Ergoterapi Ünitesi
26 Aralık 2023

ERGOTERAPİ (İŞ UĞRAŞI) ÜNİTESİ


Ergoterapi nedir?

Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı, kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Toplumdan dışlanmış her bireyi ve her yaş grubunu rehabilite etmeye odaklıdır. Bunu yaparken birey merkezli yaklaşır; her insan için kendi potansiyelini, çevresini ve yaptığı aktiviteleri inceler. Hem fiziksel, hem sosyal, hem psikolojik açıdan ele alır. Pediatride ergoterapi(çocuklar) , geriatride ergoterapi (yaşlılar), onkolojide ergoterapi (kanser hastaları), mesleki rehabilitasyon, psikiyatride ergoterapi gibi alanları vardır. Ergoterapistler otizm, serebral palsi, down sendromu, gelişim geriliği, hiperaktivite ve dikkat dagınıklığı gibi duyusal sorunların fazlasıyla görüldüğü durumlarda Duyu Bütünlüğü tedavisi uygular.

Duyu Bütünlüğü

1972 yılında Amerikalı Ergoterapist Ayres tarafından ortaya atılan bir teoridir. Çevreden ve vücudumuzdan aldığımız duyu uyaranlarını kaydetme, modüle etme (bazılarını ön plana çıkartıp bazılarını baskılama) ve organize etme gibi bir dizi karmaşık işlem sonucunda dünyamızı ve vücudumuzu algılamaya ve duruma uygun davranışlar açığa çıkarmaya yarayan nörolojik bir süreçtir. Gelişimin ilk evresinden başlayarak tüm gelişim sürecini etkiler. Dışarıdan ve vücudumuzun içinden gelen duyu uyarılarının duyu organları tarafından fark edilmesi, beyin tarafından gerekli görülen duyuların öne çıkarılıp bazılarının bastırılması gerekir. Beyin bir kaçını birleştirip sentezleyebilir, bazılarını analiz eder ayrıştırır. Tüm bunlar sonucunda dünyayı ve kendi vücudumuzu tanırız ve amacına uygun hareket edebiliriz. Ayrıca gelişim basamaklı bir süreçtir. Duyu bütünlüğü de temel basamaklardan biridir. Kaba ve ince motor beceri gelişimi, akademik beceri gelişimi, sağlıklı davranış geliştirme gibi çok önemli basamaklar için duyu bütünlüğünün tamamlanması gerekir.