Nükleer Tıp
26 Aralık 2023

Nükleer Tıp Bölümü

Erzurum Şehir Hastanesi Nükleer Tıp bölümü, deneyimli ekibi ile birlikte yoğun hasta potansiyeline sahip Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesindeki diğer komşu illerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede, yeni nesil hibrit görüntüleme yöntemlerini (FDG ve Ga68-peptid PET uygulamaları) ve radyonüklid tedavileri uygulayabilen seçkin bir birimdir.


2008 yılında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hasta alımına başlamış olan ve yenilenen son nesil 1 adet PET/BT cihazı, 2 adet SPECT, 1 adet SPECT/BT ve 1 adet Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı (DEXA) ile yeni kurulan Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde modern fiziki şartlarda tıpta bilinen tüm konvansiyonel ve ileri tetkik sintigrafik işlemlerin büyük çoğunluğunu yüksek kalitede yapabilmektedir. Hastalarımıza onlara zarar vermeyecek düzeyde düşük dozda uygulanan radyasyonla yapılan ve damardan ilaç vermek dışında ağrılı başka bir girişime gerek duyulmayan bu yöntemlerle birçok türdeki kanser, kalp hastalığı ve gastrointestinal, endokrin, nörolojik bozukluklar ile vücuttaki diğer anormalliklerin dahil olduğu çeşitli hastalığın tanısı konulabilmekte ve şiddeti ölçülebilmektedir.


Yeni kurulan 2 adet özel izolasyonlu tek kişilik hasta odası içeren yataklı servisimizde tiroid kanseri tanılı hastalarımıza yönelik radyoiyot (Atom) tedavisine başlamış olup hipertiroidi hastalarına uygulanan ve ayaktan verilen radyoiyot tedavisini de rutin olarak uygulamaktadır.


Son olarak nöroendokrin tümör ve prostat kanseri tanılı hastalara uygulanan ve Avrupa’da bile az sayıda merkezde yapılabilen yeni nesil hedeflenmiş radyonüklid tedavileri yakın gelecekte bölümümüzde yapabilmek için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.


PET/BT Cihazı

Gelişmiş onkolojik görüntüleme yöntemi olan PET-BT, kanser şüphesi olan lezyonların tanımlanması, kanser tanısı sonrası yayılımının saptanması ve tedaviye yanıtın belirlenmesi amacı ile sıklıkla kullanılmaktadır. Hatta kanser tedavisine yanıtı en iyi gösteren radyolojik yöntem PET-BT’dir.

Sahip olduğumuz son sistem, PET BT cihazlar sayesinde, aynı anda hem tomografi hem de BT çekimlerini yaparak, hastalarımızın zaman kaybını minimum düzeye indirgemekteyiz. Böylelikle hastalarımızın, ışın alma sürelerini kısaltarak, çekimlerin daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaktayız. Ortalama 20 dakika süren çekimlerimiz sonucunda, Ca tümörlerin tanısı, vücutta yayılıp yayılmadığı, kesin sonuç alınarak tespit edilmektedir. Çekilen görüntü, ünite doktorumuzun bilgisayar ekranına gönderilerek rapor ettirilmektedir.

PET-BCSPECT Cihazı

Spect CT, tek bir vücut taramasıyla iki farklı tipte görüntünün ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabildiği görüntüleme tekniğidir. Birlikte kullanılan görüntüler vücut bölgelerinin ve organların fonksiyonları hakkında ayrıntılı bilgi verir.

SPECT CihazıSPECT/BT Cihazı

SPECT özel bir patofizyolojik süreci görüntülemek üzere vücuda verilen radyofarmasötiklerden yayılan tek-foton emisyonlarının bilgisayar destekli gama kamera sistemleri tarafından tomografik görüntülenmesini sağlayan bir kesitsel sintigrafi yöntemidir. BT ise dışarıdaki bir X-ışını kaynağında üretilen ışınların transmisyon yöntemiyle vücut içerisinden geçirilip tomografik görüntülemenin yapıldığı bir görüntüleme yöntemidir. SPECT/BT hibrid görüntüleme cihazları aynı sistem içinde aynı hasta yatağını kullanarak hem SPECT hem de BT görüntüleme yapılmasına olanak tanıyan görüntüleme sistemleridir.

SPECT/BT CihazıKemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı

Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı ile kemik yoğunluğu değerlendirmesinde hastalara rahat ve güvenilir teşhis olanağını sunulmaktadır.

SPECT Cihazı