Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
20 Temmuz 2023


SBÜ Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul İşlemleri


KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU KILAVUZU


Hastanemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2012 tarih ve 0043437 sayılı yazısı ile onay almıştır. Bu tarihten itibaren  girişimsel olmayan çalışmaların yanında, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, tüm ilaç dışı ve invaziv olmayan klinik çalışmalar hastanemiz etik kurulu tarafından değerlendirilebilecektir.

Etik kurulumuz ayda 2 kez olmak üzere her ayın ilk ve 3. haftasının pazartesi günleri toplanır.

BAŞVURU KOŞULLARI

-Toplantı tarihinden önceki Cuma (toplantıdan önceki Cuma) günü mesai sonuna kadar başvurular kabul edilecek ve başvuru formunda istenen tüm belgeleri eksiksiz olan dosyalar  o toplantının gündemine alınacaktır. Eksikleri olan dosyalar, eksikleri tamamlandıktan sonra  bir sonraki gündeme alınacaktır. Araştırma protokolünde çalışma sonuçlarının değerlendirileceği istatistiksel yöntemlerde yer almalıdır.

-Sağlık Bakanlığı’na bağlı Etik Kurulu olmayan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin  ve Etik Kurulu olmayan Üniversite Hastanelerinin başvuruları kabul edilecektir.

-Başvuru esnasında mavi renkli şeffaf kapaklı plastik dosyada tüm evrakların içinde sunulması gerekmektedir.

Belgelerin eksiksiz hazırlanması açısından web sayfasında yer alan “Etik Kurul Dosya Kabul Listesi” ne göz atılması uygun olacaktır. 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Etik kurul belgelerini hazırlamadan önce İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu ve Helsinki Bildirgesini okuyunuz.

- İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu

- Helsinki Bildirgesi


 İrtibat Bilgileri
 Ad Soyad E-Posta 
 Pınar VATANDAŞ (Hemşire) pinar.vatandas@saglik.gov.tr
 
Adres : Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Atatürk Mahallesi Çat Yolu Caddesi No: 36 25240 Yakutiye / Erzurum
Telefon Numarası: (0442) 232 59 23 (Sekreterlik)
GEREKLİ BELGELER (Güncellenme Tarihi: 12.08.2022)
01 - Başvuru Dilekçesi, İzin Belgesi ve Taahüttname
02 - Başvuru Formu ve Araştırma Protokolü
03 - Özgeçmiş Formu
04 - Araştırma Bütçe Formu
05 - Hasta Takip Formu
06 - Literatürler ve Literatür Listesi
07 - Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
08 - İku Taahhütnamesi - Hastalara Ait Bilgilerin Gizli Kalacağına Dair Taahhütname
09 - Biyolojik Materyal Transfer Formu
10 - Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Verilmesi
11 - Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu
12 - Etik Kurul Dosya Kabul Listesi