Sosyal Hizmetler Birimi
12 Mayıs 2022


SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ

Sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik açıdan desteğe muhtaç hastalarımızın destek-danışma ve yönlendirilmesi için oluşturduğumuz sosyal hizmet birimimizin en önemli görevi ise mevcut devlet kaynaklarının hastalarımıza ulaşımını gerçekleştirmektir. Yine Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan evde bakım hizmeti projesinin yürütücü kolu olan bu birimimiz aynı zamanda hastalarımızın aileleriyle de sürekli irtibat halinde olarak aile danışmanlığı hizmeti vermektedir. Ayrıca mülteci hasta olarak tabir edilen yabancı hastaların hastanemizde aldıkları tedavi hizmetlerinin takipçisi olan sosyal hizmet birimimiz aile içerisinde şiddete maruz kalarak tıbbi yardıma muhtaç bırakılan kadın hastalarımızın da sosyal güvenliği için gerekli kurumlarla iletişim sağlama görevini yürütmektedir.
Sosyal Hizmet Birimleri ; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimlerdir.


Sosyal Hizmet Biriminin Devreye Girdiği Konular

 • Adölesan Gebelerin Tespitinde ve Bildiriminde
 • Buluntu ve Terk Bebek Vakalarında
 • İstismar ve İhmal Vakalarında
 • Kaçan Hastalar Konusunda
 • Yeşilkart Sahteciliği Olduğunda
 • Sosyal Faaliyetleri Gerçekleştirmede
 • Engelli Hastalar
 • Sağlık Güvencesi Olmayan Hastalar
 • Yoksul Hastalar
 • Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
 • Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
 • İnsan Ticareti Mağduru Hastalar
 • Yaşlı, Dul ve Yetim Hastalar
 • Kronik Hastalar
 • Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar
 • Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar
 • İl Dışından Gelen Hastalar

 


Hastaneye gelen hastalara kalacak yeri olmayan kişileri misafirhaneye yerleştirebilme de, ekonomik durumu düşük olan hastalara ise yol yardımı ve harçlık sağlama gibi konularda Sosyal Hizmet Birimi devreye girmektedir.


Sosyal Hizmet Biriminde bulunan sosyal hizmet uzmanları; sosyal hizmetler ve sosyal sorunlar alanında dört yıllık lisans eğitimi almış profesyonel görevlilerdir.


Sosyal Hizmet Uzmanları hastane ile hasta arasında köprü görevi görür. Tüm çalışmalarında hasta önceliğini ele alır, ancak hastanenin yararını göz önünde bulundurur. Çalışmalarını resmi/gönüllü yardımları kullanarak gerçekleştirir ve gerekli durumlarda hastane personelinin yaşadığı sorunların çözümünde de destek olur.


Sosyal Hizmet Uzmanı Neler Yapar ?

 1. Hastane ücretini ödeyemeyeceğini belirten hastaların gerçekten ödeme gücünün olup olmadığını değerlendirir ve ödeme gücü olmayanlar için kaynak bulma konusunda çalışır.
 2. Hastaneye ve tedaviye uyum sağlayamayan, ekonomik sosyal veya psikolojik sorunları bulunan hastalara destek verir, gerekirse bu hastaların ilgili kişi ve kuruluşlardan destek almalarını sağlar.
 3. Hastanede uzun süre yatmaktan dolayı moral gücünü kaybetmiş hastalara moral desteğini sağlar.
 4. Hasta yakınlarının bulunmadığı zamanlarda, hastanın yakınları ile bağlantı kurar.
 5. Hastaneye terk edilen hastaların ilgili Sosyal Hizmet kuruluşlarına yerleştirilmesi için çalışır.
 6. Tedavisini olumsuz etkileyecek şekilde, hastane personeli ile anlaşmazlık yaşayan hastalarla sorunun kaynağının bulunması, çözümü ve hastanın bilgilendirilmesi için çalışır.
 7. Eşler arası anlaşmazlık, boşanma, aile içi şiddet, uyuşturucu alkol v.b. madde bağımlılığı, çocuk istismarı, ebeveyn çocuk anlaşmazlığı, rehberlik ve danışmanlık, aile içi iletişim sorunları, ekonomik sorunlar, hukuki sorunlar, yaşlılık ve bunun gibi konularda ortak sorunları olan hastalar arasında dayanışma ve destek çalışmaları yapar.