İdari ve Mali Hizmetler Müdürü (Vekaleten)
05 Şubat 2024

erkn1.jpg

Erkan SOYKAN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü (Vekaleten)


  > İhtiyaç Tespit Komisyon (Genel Alımlar)
  > İnsan Kaynakları - Tüm Personel Özlük ve Mali İşleri
  > İstatistik, Arşiv, Evrak Kayıt, Yazı İşleri
  > Basın Yayın
  > Tıbbi Sekreter
  > AR-GE, Sağlık Turizmi Mali İşler 
  > Kamu Zararları Takibi