Mehmet KAÇUŞ
12 Temmuz 2024Mehmet KAÇUŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
İlk ve orta eğitimimi Erzurum Çat İlçesinde ve lise eğitimimi de Erzurum Atatürk Teknik Lisesinde tamamladım. Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümlerini okudum. Erzurum Numune Hastanesi Müdür Yardımcısı, Gümüşhane Sağlık Müdür Yardımcısı 2 yıl, Kars Devlet Hastanesi Müdürü olarak 4 yıl, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Mali hizmetler Başkanı Olarak da 3 yıl görev yaptım.


  > Muayene Kabul Komisyonu Başkanı (Mal Alımı)
  > İhtiyaç Tespit Komisyonu
  > Ticari Alanlar
  > Ayniyat
  > Hizmet Alım Muayene Kabul Birimi
  > Sterilizasyon İdari ve Mali İşleri Takibi